top of page

 • ניהול וקידום תב"עות
  תכנית שלא משקפת נאמנה את הצרכים עלולה להוות חסם משמעותי בכל תהליך כלכלי ודמוגרפי.
  מינוי של פרוייקטור לתכנית מתאר ישובית יוביל לתהליך מושכל שכולל בחירת מתכננים ראויים, חידוד ו"שיוף" הצעות המחיר שלהם, גיבוש פרוגרמה שתענה על צרכים דמוגרפיים וכלכליים והגעה להסכמות קהילתיות במפגשים סביב שולחנות עגולים. 

  לאחר מכן מתבצע מעקב אחר הטמעת הנחיות הפרוגרמה בתקנון, בתשריט ובנספחים השונים, תוך קביעת לוחות זמנים למתכננים וליועצים ומעקב אחר חסמים. השירות הזה תקף גם לגבי תב"ע ותיקה שכבר הושקה ועדיין תקועה בצנרת. 


   

 • רישום בתים משותפים
  מעבר להתחייבות של הקיבוץ לרמ"י לרישום הבתים המשותפים בטאבו- כתנאי למימוש השיוך- ישנו גם העניין הכלכלי והחברתי: בית משותף שאין לו תקנון ותשריט עם הצמדות ברורות הוא נכס נחות מבחינה קניינית (אי אפשר לקבל משכנתא, ערך נדלנ"י נמוך), וכזה שגורם לסיכסוכי שכנים.

  ניהול התהליך כולל גישור בפועל בין השכנים בכל בניין לגבי החצרות המוצמדות והתפתחות הבניה העתידית, "תפירת" תקנון לכל מבנה וניסוחו ע"פ תקנות הרשם, הכנת תרשימים מנחים לצורך תשריטי החלוקה, בדיקת תשריטי החלוקה וליווי ההגשה לרשם.


   

 • הסדרת הבניה בישוב
  במקרים רבים  מבנים אשר נבנו בשנות ה-60 ותחילת שנות ה-70 סובלים מכך שאין להם היתרי בניה בנמצא. לעיתים אף מדובר בשכונות שלמות.  המצב הזה מכביד על הגדלה, מכירה או שיוך של המבנים. במבנים בעלי אופי עסקי- לא ניתן לקבל רישיון עסק או רשיון יצרן. 

  ישנו תהליך סטטוטורי שמאפשר את הסדרתם- אם באמצעות "היתרי שימוש" או באמצעות מכתב הצהרה מהוועדה המקומית. התהליך כולל חקירת תצא"ות, השגת חומר מהמרכז למיפוי ישראל, ריכוז מסמכים היסטוריים ותצהירים ופניה מסודרת לוועדה המקומית לתכנון ובניה.


   

 • ליווי בעת חידוש תשתיות ותיקות
  חידוש תשתיות הישוב  (מים וביוב) - בין אם הוא נכפה עלינו או צורך השעה - כרוך בשני היבטים:
  הראשון- החלטה על הגורם המבצע, ע"ב פרוגרמה תכנונית שמבוצעת וקבלת הצעות מגורמים פרטיים תוך השוואתם להיטלים של החברה הציבורית.


  על מנת לבחון את גובה ההיטלים, יש לבדוק את כל האופציות לקבלת פטור על קרקעות מסויימות. בעבודה נכונה ניתן הוריד משמעותית את דרישות ההיטלים הנגבים עבור הקרקע והמבנים- ומדובר במליוני שקלים.

  העבודה מתבצעת ע"י סקר איתור וסימון מבנים וקרקעות שעונים על הגדרות ספציפיות לביטול חיוב. לאחר מכן מבוצעת עבודת מטה מול מחלקת הגביה במועצה עד לאישור סופי של אומדן ההיטלים. כעת, נותר רק לבחור בין הגורם הפרטי לציבורי.


   

 • ליווי תכנוני כולל, ארוך טווח 
  מענה שוטף וזמין לניהול כל צרכי התכנון של הישוב: קידום תבע"ות, פרצלציות, שימושים חורגים, תשתיות, הגשה לקולות קוראים, הרחבות, חידוש והקמת מבנים לצרכים עסקיים וקהילתיים ויעוץ שוטף בכל הנושאים שעולים על הפרק בועדת תכנון.
   
  ניתן לבצע זאת ע"י הגדרת פונקציה קבועה- "מתכנן הישוב" כמשרת אמון של המנכ"ל, ע"ב שעות עבודה או ריטיינר חודשי.  מינוי כזה נערך מתוך ראיה של חשיבות "בנק הידע" שנצבר ואשר פועל לטובת הגוף לאורך ציר הזמן.


   

 • יעוץ אדריכלי ליחידים הבונים את ביתם  
  בזכות נסיון רב בתכנון בתים צמודי קרקע, אני מייעץ נקודתית לבונים את ביתם בכל שלבי התכנון- לפני ואחרי שכירת אדריכל/ית: ניצול המגרש, העמדת המבנה, חשיבה אקולוגית וניתוח סקיצות.
  היעוץ נעשה בפגישות טלפוניות, פגישות בשטח או בסטודיו.

   

 • סיוע במאבקים משפטיים הקשורים לתכנון ובניה
  כשלים בתכנון המבנה או בתהליך הרישוי עלולים לגרום לנזק ממוני רב ולעגמת נפש רבה. השירות כולל ביצוע תחקיר וכתיבת חוו"ד מומחה לבימ"ש. 

   

 • קידום מאבקים משפטיים הקשורים לנושאים צרכניים
  בשנים האחרונות אני עוסק גם בתמיכה בגופים המנהלים מאבקים משפטיים כנגד חברות אשר לכאורה פגעו בכיסם של צרכנים. השירות כולל חקירת רקע ומידענות. בדיקת עובדות ובניית אסטרטגיה לפעולה משפטית.   

bottom of page